skip to Main Content

Referat Ungerådsmøde d. 8. oktober 20

Ungerådsmøde d. 8. oktober 2020 Opfølgning på møde med kommunen omkring kommunikation af corona budskaber til unge Vi kom med inputs til hvordan de kan nå ud til unge Vi holder et nyt møde med dem efter ferien Corona-situationen (arrangementer?)…

Læs mere
Back To Top