skip to Main Content

Referat Ungerådsmøde d. 11. marts 2021

Ungerådsmøde d. 11. marts 2021 Besøg fra Assens Kommune (involvering i realiseringen af den nye børn- og ungepolitik) Møde med dem d. 22. marts kl. 17 Udarbejdelse af plan for involvering Hvordan kan vi inddrage unge? Kontakte ungdomsuddannelserne, evt. elevråd…

Læs mere
Back To Top