Referat Ungerådsmøde D. 8. April 2021

Referat Ungerådsmøde d. 8. april 2021

  • 23/04/2021

Ungerådsmøde d. 8. april 2021 Opgave og procesplan vedr. ungestrategi - Udkast til afvikling af stormøde d. 11. maj (online) Vi starter fælles m. intro til politikken og strategien Blandede break-out rooms med mindre grupper (en fra ungerådet i hver…

Læs mere
Referat Ungerådsmøde D. 11. Marts 2021

Referat Ungerådsmøde d. 11. marts 2021

  • 24/03/2021

Ungerådsmøde d. 11. marts 2021 Besøg fra Assens Kommune (involvering i realiseringen af den nye børn- og ungepolitik) Møde med dem d. 22. marts kl. 17 Udarbejdelse af plan for involvering Hvordan kan vi inddrage unge? Kontakte ungdomsuddannelserne, evt. elevråd…

Læs mere
Referat Ungerådsmøde D. 11. Februar 2021

Referat Ungerådsmøde d. 11. februar 2021

  • 24/02/2021

Ungerådsmøde d. 11. februar 2021 Status på SoMe-tiltagene Fungerer godt med forskellige ting Mere struktur på hvornår og hvem 1-2 gange om ugen Involvering i Assens Multitek Anna har talt med ham, har foreslået at de kan kontakte ungdomsuddannelserne Vi…

Læs mere
Referat Ungerådsmøde D. 21. Januar 2021

Referat Ungerådsmøde d. 21. januar 2021

  • 03/02/2021

Ungerådsmøde d. 21. januar 2021 Sons of the dragon Det udskydes på ubestemt tid Anne-Marie har kontakt med dem Ruben Søltoft Udskydes også på ubestemt tid Anne-Marie har kontakt til dem Tilde fra Nyborg (ungestrategi) Udskydes til det kan afholdes…

Læs mere