skip to Main Content

Referat Ungerådsmøde d. 13. december 2021

Ungerådsmøde d. 13. december 2021 Navnerunde + introduktion for nye medlemmer Opfølgning på Thomas Warberg d. 29. novembe Det gik rigtig godt Godt fremmøde (98) Det var rigtig sjovt Et kendt navn giver godt fremmøde!! Banko og bagværk Vi aflyser…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 8. november 2021

Ungerådsmøde d. 8. november 2021 Opfølgning på quiz og knas d. 6. oktober Det gik godt, god stemning Der kom ikke super mange Fire hold Præmierne bruges til banko og bagværk Vi skal have nogle arrangementer, der går bredt ud…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 4. oktober 2021

Ungerådsmøde d. 4. oktober 2021 Intro til nye Intro til u-rådet + navnerunde Opfølgning på møde om Campus Glamsbjerg d. 20. september + kommende møde med folkeskoleledere Emma forklarer om Campus Glamsbjerg Lederne fra ungdomsuddannelserne deltog Ungerådet skulle komme med…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 9. september 2021

Ungerådsmøde og generalforsamling d. 9. september 2021 Generalforsamling: Valg af forretningsudvalg Valg af forkvinde/mand/person Anna genopstiller Anna genvælges som forkvinde Valg af næstforkvinde/mand/person Matilde genopstiller ikke Emma opstiller Emma vælges som næstforkvinde Valg af sekretær Kristine genopstiller Kristine genvælges Ordinært…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 12. august 2021

Ungerådsmøde d. 12. august 2021 Besøg af Lærke (Journalist) Arbejder lige nu på, hvad folk egentlig vil læse i aviserne - noget med mennesker i (portrætter, ildsjæle, skandaler, overraskende vendinger) Systemhistorier er svære at løfte, end når det handler om…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 10. juni 2021

Ungerådsmøde d. 10. juni 2021 Journalist Lærke Bang overværer mødet fra 16:00-16:30 Hun kommer til næste møde i stedet for Opfølgning på stormøde d. 11. maj Det gik godt, selvom der ikke kom så mange Vi har fået et godt…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 10. maj 2021

Ungerådsmøde d. 10. maj 2021 Besøg fra Frederik Vejsgaard Et ungdomshus i Assens Der er ikke nogle steder, hvor forskellige unge i Assens kan møde De vil udvikle et frirum for unge med aktiviteter og arrangementer osv. Der er stor…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 8. april 2021

Ungerådsmøde d. 8. april 2021 Opgave og procesplan vedr. ungestrategi - Udkast til afvikling af stormøde d. 11. maj (online) Vi starter fælles m. intro til politikken og strategien Blandede break-out rooms med mindre grupper (en fra ungerådet i hver…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 11. marts 2021

Ungerådsmøde d. 11. marts 2021 Besøg fra Assens Kommune (involvering i realiseringen af den nye børn- og ungepolitik) Møde med dem d. 22. marts kl. 17 Udarbejdelse af plan for involvering Hvordan kan vi inddrage unge? Kontakte ungdomsuddannelserne, evt. elevråd…

Læs mere

Referat Ungerådsmøde d. 11. februar 2021

Ungerådsmøde d. 11. februar 2021 Status på SoMe-tiltagene Fungerer godt med forskellige ting Mere struktur på hvornår og hvem 1-2 gange om ugen Involvering i Assens Multitek Anna har talt med ham, har foreslået at de kan kontakte ungdomsuddannelserne Vi…

Læs mere
Back To Top