skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 11. marts 2021

 1. Besøg fra Assens Kommune (involvering i realiseringen af den nye børn- og ungepolitik)

  1. Møde med dem d. 22. marts kl. 17
  2. Udarbejdelse af plan for involvering
  3. Hvordan kan vi inddrage unge?
   1. Kontakte ungdomsuddannelserne, evt. elevråd
   2. Få fat i unge der er engagerede
   3. Gøre det konkret (Hvad får de ud af at være med?)
   4. Vi tænker over det til næste møde med dem
 2. Status på SoMe-tiltagene

  1. Fortsætte med at være aktiv, men på nye måder
  2. Få inspiration fra andre ungeråds SoMe strategier (Anna)
  3. Ikke ‘følg med i min dag’
  4. Fokus på forskellige emner
  5. Slet gamle opslag og fa instagram-profilen til at fremstå mindre rodet (Anna)
  6. En SoMe strategi
 3. Bekæmp madspild (Maja)

  1. Udskydes
 4. Møde med Frederik Vejsgaard?

  1. Vi har ikke aftalt en dato
  2. Vi afventer
 5. ASU

  1. Har sat fondssøgning på pause
  2. Fokuserer på at komme i gang med at optage podcasten
  3. Logo (ungerådslogoets farve + talerøret)
  4. Navn: Talerøret
 6. Nyt fra NAU

  1. Har haft bestyrelsesmøde siden sidst
  2. Næste bestyrelsesmøde bliver måske fysisk
  3. Projekt til Oktober (kommunalvalget): uddanne demokrati-ambassadører
  4. DUF-støtte
  5. Ny økonomikonsulent
  6. Nyt nordisk projekt: søge forskellige puljer
  7. Projekt med Trygfonden om unges mentale trivsel (ungeråd)
  8. Fokus på medlemspleje
 7. Rekruttering

  1. Annoncer på SoMe
   1. Kortet er koblet til nu
   2. Tina kan lave annoncer nu
   3. Undersøger om andre også kan kobles til
   4. Ellen og Tina prøver at booste nogle opslag, og ser om de har en virkning
 8. De næste tre måneder

  1. Vi ser tiden an i forhold til arrangementer
  2. Tænk over til næste møde: Ide til arrangement, når det igen bliver muligt
  3. Lille pause fra SoMe
 9. Evt.

  1. Præsentation af ungerådets medlemmer på SoMe (Anna)
   1. Alle sender et billede af dem selv til Anna
  2. Tilde fra Nyborg (ungestrategi)
   1. Matilde tager kontakt og undersøger om det stadig er relevant
  3. Næste møde er fortsat online
Back To Top