skip to Main Content

Referat Ungerådsmøde d. 8. april 2021

Ungerådsmøde d. 8. april 2021 Opgave og procesplan vedr. ungestrategi - Udkast til afvikling af stormøde d. 11. maj (online) Vi starter fælles m. intro til politikken og strategien Blandede break-out rooms med mindre grupper (en fra ungerådet i hver…

Læs mere
Back To Top