skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 8. april 2021

 1. Opgave og procesplan vedr. ungestrategi – Udkast til afvikling af stormøde d. 11. maj (online)

  1. Vi starter fælles m. intro til politikken og strategien
  2. Blandede break-out rooms med mindre grupper (en fra ungerådet i hver gruppe, der tager referat)
  3. Opdele i emner/pejlemærkerne fra politikken +oversætte til spørgsmål (konkret), og komme med eksempler så det bliver nemmere at forholde sig til opgaven
  4. Lille fælles opsamling mellem hvert emne + præsentation af næste punkt
  5. ca. 1,5 time
  6. Padlet eller jamboard fra google
  7. Noget der skal sendes ud til deltagerne inden mødet: kort om politikken og strategien + formålet med mødet
  8. Formål: Unge skal involveres i strategien: To dele: idekataloget til politikerne + ideer til hvordan man som ung selv kan gøre noget
  9. Ungerådet formulerer en skriftlig opsamling fra mødet
  10. Emma laver et skriv om vores udkast til strukturen på stormødet
 2. Tilde fra Nyborg (ungestrategi)

  1. Tilde er kommet med forslag til dato for et online møde, Matilde sender forslagene ud
 3. Assens sundhedspolitik – rusmidler (Matilde)

  1. Mail fra sundhedskonsulent, der efterspørger ungerådets ideer og syn på alkohol og rusmidler i relation til pejlemærke fire i sundhedspolitikken
 4. Politikpapirer (Emma)

  1. Udvikle politikpapirer i rådet?
  2. Som et talerør for unge giver det god mening at have nogle politikpapirer, så vi i højere grad kan repræsentere en bred vifte af unges holdninger og ikke kun vores egne
  3. Vigtigt, at vi ikke bliver for politiske
  4. Godt at inddrage mange forskellige unge
 5. Bekæmp madspil (Maja)

  1. Maja har kontaktet de gule hjælpere, men har ikke modtaget et svar
  2. Maja skriver til dem igen, og vi afventer svar
 6. SoMe strategi

  1. Udskydes, da Anna er fraværende
 7. Idéer til arrangementer når det engang bliver muligt

  1. Vi ved endnu ikke, hvornår huset må åbne igen
  2. Vi kan hurtigt stable en fredagsbar på benene
  3. Vi har stadig Ruben Søltoft arrangementet (Anne-Marie skriver)
  4. Heavy og Hindbærbrus
  5. Vi kan genbruge nogle af vores tidligere arrangementer
 8. ASU

  1. Der er udkommet 2 afsnit af podcasten!
  2. 80 lyttere
  3. Der er lavet logo
  4. CVR-nummer
  5. Alberte har søgt en fond
  6. Der skal lægges et billede op på Instagram, der introducerer det hele
 9. Nyt fra NAU

  1. Hvordan bruger man en kommunal kontaktperson (evt. oplæg fra Tina eller Kim til årsmødet)
  2. DUF-problematikken
  3. Laboratorium for demokrati: uddanne demokrati-ambassadører
  4. Årsmøde 14. – 16. maj (håber på, at det kan blive fysisk, men ellers bliver det online)
  5. Sekretariatet: der er lige ansat ny økonomikonsulent, der skal ansættes ny ungdomsrådskonsulent
  6. Rådet kunne evt. købe en af de workshops, som NAU har lavet (Emma sender noget ud på mail)
  7. Næste bestyrelsesmøde d. 23. – 25. april
 10. Rekruttering

  1. Annoncer på sociale medier
   1. Udskydes til næste møde, når Ellen og Tina er der
  2. Gøre det tydeligt på hjemmesiden, hvad det vil sige at være med i ungerådet osv.
 11. De næste tre måneder

  1. Online stormøde om ungestrategi d. 11 maj
  2. Årsmøde i NAU d. 14. – 16. maj
 12. Evt.

Back To Top