skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 10. juni 2024

Referat d. 10. juni 2024 Snak omkring Uhus Bedre samarbejde med gymnasierne Snak med lærerne på gym Byens udvikling i Assens kommune (erhvervsmæssig og privat anlagt) (fokus på unge) Nico havde møde med dem Snakkede omkring bedre kørselsmuligheder Udvikling af…

Læs mere

Ungerådsmøde d. 18. marts 2024

Referat d. 18. marts 2024  Besøg af Charlotte Wiwil Socialt frivilligt arbejde Paragraf 18 midler samarbejde mellem lokalrådene og det frivilligråd formål: hjælpe særligt socialt udsatte grupper i samfundet hvad vej skal de tænker for at få unge med til…

Læs mere

Ungerådsmøde d. 19. februar 2024

Referat d. 19. februar 2024 Besøg fra Assens Biblio (samarbejde med Uhus) kl 16 (kommer på besøg) Assens Bibliotek fortæller, at de tidligere har nedprioriteret unge i kommunen, men nu er interesseret og vil lave en stor indsats for at…

Læs mere
Back To Top