skip to Main Content

Referat d. 10. juni 2024

 1. Snak omkring Uhus

  1. Bedre samarbejde med gymnasierne
  2. Snak med lærerne på gym
 2. Byens udvikling i Assens kommune (erhvervsmæssig og privat anlagt) (fokus på unge)

  1. Nico havde møde med dem
  2. Snakkede omkring bedre kørselsmuligheder
  3. Udvikling af Glamsbjerg by for at gøre den mere attraktiv udenfor skole sæsonerne også bare generelt
 3. Klimamøde

  1. Vi vil gerne deltage, men ligger oven i eksamen, så derfor kan vi ikke.
 4. Invitation til revidering af ungepolitik

  1. Vil gerne deltage i mødet d. 9/9 – 2024
 5. Introdagene

  1. Vi for styr på det i løbet af ugen
  2. Vi bestiller også is
 6. Mulige arrangementer

  1. Ikke rigtig
 7. Dato til møde efter sommerferien

  1. 12/8 – 2024
 8. Evt

Back To Top