skip to Main Content

Referat d. 18. marts 2024

 1.  Besøg af Charlotte Wiwil

  1. Socialt frivilligt arbejde
  2. Paragraf 18 midler
  3. samarbejde mellem lokalrådene og det frivilligråd
  4. formål: hjælpe særligt socialt udsatte grupper i samfundet
  5. hvad vej skal de tænker for at få unge med til at hjælpe med frivilligt arbejde?
   1. Det skal være muligt at købe ting til stederne
   2. Midler til transport
  6. være med til at planlægge den store middag (noget de holder en gang om året)
 2. UBF udvalg (vi skal forholde os til det) (Uddannelse, børn, familie indsats)

  Hvad kræver det at styrke ungdomsmiljøet i Glamsbjerg Kommune?

  1. Der er ikke samarbejde mellem de forskellige “skoler” på campus f.eks. skal der måske være fælles fag, projekter, fælles arrangementer
   1. Starte med tvunget arrangementer, der måske på længere sigt kunne skabe venskaber.
   2. Måske ekstra faglige aktiviteter f.eks. ekstra matematik
  2. Vi er corona generation. Vi håber de yngre kommer. (kender ikke fællesskaber)
  3. Barrier: Offentlig transport, skolernes vilje til at indgå samarbejde (bange for at miste til de andre), manglende lyst til at deltage i fælles arrangementer.
  4. Vi har prøvet mange aktiviteter, det lykkes dog ikke. Aktiviteter der virkede før corona.
  5. Alle skal lave gode fællesskaber. Gymnasiet har fællesskab fra Uhuset f.eks. bordtennis. Grundet samme åbningstider, så når folk forlader skolen, går den
   sidste bus.
  6. Trækker unge: alkohol og fest
 3. Høringssvar omkring 10.klasserne skal blive en del af assens ungdomsskole

  1. Tina har lavet det 🙂
 4. Snak om NAU

  1. Pernille har taget kontakt til Nicola
   1. Vi er inviteret til deres arrangementer
   2. De vil gerne på besøg, grundet de har ny bestyrelse
   3. Det vil give mest mening hvis de først kommer til efteråret, da det snart er sommer og mange af os er eksamensramt.
   4. Hun er velkommen til at komme og høre hvordan vores møder foregår.
 5. Torsdagscafe

  1. 4/4: Juan
  2. 11/4: Nico og Line
  3. 18/4:
  4. 25/4:
 6. Spørgeskema fra Emilie Vindfeldt-Bottke

  1. Har svaret på
 7. Evt.

  1. Juan ide om bordtennis turnering i uhuset
  2. Låne bord af ungdomsskolen, så vi har 2 borde.
Back To Top