skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 10. maj 2021

 1. Besøg fra Frederik Vejsgaard

  1. Et ungdomshus i Assens
  2. Der er ikke nogle steder, hvor forskellige unge i Assens kan møde
  3. De vil udvikle et frirum for unge med aktiviteter og arrangementer osv.
  4. Der er stor splittelse mellem de unge i Assens
  5. Målgruppen: 13-18 årige
  6. Forskellen på ungdomsskolens klubber og det her? der ville værer større frihed i huset
  7. Daglig drift?
  8. Der er også multiteket, og deres ungehjørne, men Vejsgaard vil gerne lave mere end bare et hjørne
  9. En slags bevægelse, der tager udgangspunkt i Assens
  10. Et samarbejde med ungdomsskolerne
  11. Aldersgruppen: det brede spænd kan give problemer
  12. Workshop fra NAU?Hvor stor er den reelle efterspørgsel?
 2. Besøg fra Nikolaj Leed (ungestrategi)

  1. Realiseringsplanen
  2. Ungestrategien er meget det samme som politikken
  3. Man skal have en børn- og ungestrategi, men man kan godt også lave en separat ungepolitik (som de har gjort i Nyborg)
  4. Handlingsplanen og realiseringsplanen er mere konkrete
  5. Stormødet – ungerådet skal være med til at involvere andre unge
  6. Vi har ikke vidst, at vi selv har kunnet tage mere initiativ
  7. Det har været en lidt forvirrende proces – misforståelser, corona
  8. Vi har mulighed for at få indflydelse og gøre det på vores måde
  9. Hvis stormødet ikke giver så meget output kan vi holde et nyt møde og finde på noget andet – hellere sætte en ny proces i gang, end ikke at få nogle gode forslag
  10. Hvis der ikke er en bred repræsentation af unge til stormødet kan vi supplere med noget andet – en ny proces
  11. Mødet med udvalget i juni – statusmøde, vi kan tale om indflydelse
  12. Vi kan altid tage fat i Nikolaj
  13. Anna og Emma skal snakke med ham om ÅM
   1. Nikolaj kommer til årsmødet!
 3. Stormødet om ungestrategien d. 11. maj

  1. Zoom: emma har tjek på det
  2. Underspørgsmål til pejlemærkerne
  3. Google jam
  4. Hvor mange af os deltager? Emma, Anne-Marie, Kristine, Maja, Ellen, måske Anna
  5. Facebook-opslag på begivenheden, hvor vi skriver, at man stadig kan tilmelde sig (Emma laver det)
  6. Planen:
   1. Vi introducerer: hvad er en politik, hvad er en strategi, hvad skal vi snakke om, hvad er formålet
   2. Vi præsenterer et pejlemærke
   3. Vi sender ud i Breakout Rooms, hvor taler vi om det første pejlemærke, og ideudvikler (vi er nogle fra rådet i hvert rum, og en er ‘ordstyrer’ og skriver ned på jam, men deltagerne kan også skrive ned) (ca. 10 min)
   4. Vi samles igen og gennemgår kort nogle overordnede pointer (ca. 5 min)
   5. Det næste pejlemærke præsenteres, ud i breakout rooms igen, tilbage i plenum osv.
   6. Når alle pejlemærkerne er talt igennem er vi færdige
   7. Efterfølgende samler vi alt materialet fra Google jam sammen
 4. Ruben Søltoft

  1. d. 26. maj
  2. Dem der tidligere har købt billet skal kontaktes igen: tina har sendt listen til Matilde
  3. Anne-marie sender mail til alle
  4. Vi skriver også ud på facebook
  5. Vi kan ikke sælge flere billetter
 5. SoMe-strategi (Anna)

  1. Anna venter fortsat svar fra Magnus fra Nyborg, punktet udskydes
 6. Nyt fra NAU (Årsmøde!)

  1. Årsmøde
   1. 21. – 23. maj
   2. max 5 deltagere, 2 delegerede
   3. Tilmeldingsfrist d. 14.
   4. Det er alkoholfrit
   5. Temaet er videospil
   6. Østre skole i Middelfart
   7. Politikpapirer præsenteres på mødet
  2. Vi har afholdt vagtskiftereception
 7. Indflydelse (RUC, Anna og Emmas læserbrev-ide)

  1. RUC-rapporten om ungeinddragelse i Assens
  2. Rapporten: Vi får ikke nok reel indflydelse, men bruges som konsulenter, de kontakter os, og bruger det de vil
  3. For at vi kan få mere reel indflydelse skal strukturen laves om
  4. Vi er usikrer på vores rolle, hvad vi kan og må osv.
  5. For at vi kan leve op til at være ‘de unges talerør’ burde vi have mere diversitet og inddrage flere unge
  6. Hver uddannelsesinstitution kunne have en plads i rådet for at sikre diversitet
  7. Emma lægger linket til rapporten ud på den interne gruppe og vi kan tage det op igen på et seperat møde
 8. Værdisæt/politikpapirer ? (vi er de unges talerør)

  1. Det skal vi bruge mere tid på at diskutere på et andet tidspunkt
  2. Det er måske en løsning – dette skal vi debattere senere.
  3. Et separat møde både om rekruttering og politikpapirer (emma skriver ud på intern)
 9. Bekæmp madspild (Maja)

  1. Maja har endnu ikke fået svar
  2. Kim undersøger
 10. Rekruttering

  1. Annoncer
  2. Hjemmeside
 11. De næste tre måneder

  1. Stormøde: ungestrategien d. 11. maj
  2. Ruben Søltoft d. 26. maj
 12. Evt.

  1. Sons – Emma og Anna har snakket med manager
   1. Efter sommerferien – evt. en fredagsbar
  2. Ordstyrerrollen
   1. Anna er ordstyrer fra næste møde af
   2. Der bliver lavet en talerliste, så vi undgår for meget rod i pointer og punkter
Back To Top