skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 11. februar 2021

 1. Status på SoMe-tiltagene

  1. Fungerer godt med forskellige ting
  2. Mere struktur på hvornår og hvem
  3. 1-2 gange om ugen
 2. Involvering i Assens Multitek

  1. Anna har talt med ham, har foreslået at de kan kontakte ungdomsuddannelserne
  2. Vi kan evt. være med til at dele, hvis de laver noget
  3. Han kontakter Anna igen, hvis de får brug for os
 3. Bekæmp madspild

  1. Udskydes til næste møde
 4. ASU

  1. Udskydes til næste møde
 5. Nyt fra NAU

  1. Spændende møde med Lotte Rod + nogen fra DUF om genåbning og unge
  2. Håber på at kunne afholde møde fysisk i marts
  3. Politikudvikling
  4. Næste politikudvikling omhandler unges mentale trivsel og er d. 1. marts kl. 17 – man kan deltage på zoom
 6. Bosætningsstrategien

  1. Matilde, Anne-marie og Emma har talt med dem over skype om at være vokset op i assens kommune, godt, dårligt, hvordan man kan lokke flere unge til osv.
  2. Godt møde
 7. Rekruttering

  1. Artikel i avisen
   1. Alberte, Anne-marie og Matilde holdt et skype møde med journalisten
   2. Det blev en rigtig god artikel med fokus på ungerådets tilstedeværelse på instagram under corona nedlukningen.
  2. Annoncer på sociale medier
   1. Vi arbejder på at få dem til at fungere
 8. De næste tre måneder

  1. Vi fortsætter med aktivitet på instagram de næste par uger
  2. Næste møde d. 11. marts
 9. Evt.

  1. Frederik Vejsgaard har kontaktet Anna, da han vil lave et slags ungdomshus i Assens, og Anna har svaret på nogle spørgsmål.
   1. Anna skriver tilbage
   2. Holde et møde med dem – hvad går det ud på?
    1. Forslag til datoer: 23., 25. eller 26. februar kl. 17
    2. Forberede, hvad vi vil sige
Back To Top