skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 8. november 2021

 1. Opfølgning på quiz og knas d. 6. oktober

  1. Det gik godt, god stemning
  2. Der kom ikke super mange
  3. Fire hold
  4. Præmierne bruges til banko og bagværk
  5. Vi skal have nogle arrangementer, der går bredt ud så mange kommer op i huset og får kendskab til det og har lyst til
  6. Muligvis Adam og Noah?
 2. Opfølgning på møde med folkeskolelederne d. 27. oktober (Emma, Anna, Kristine)

  1. Anna, Emma og Kristine præsenterede ideerne på folkeskoleområdet på stormødet for alle folkeskolelederne i kommunen
  2. Det gik rigtig godt og de var meget interesserede i det vi fremlagde
  3. Emma sendte efterfølgende hele kompendiet til dem
  4. Lederne ville tage det med til deres elevråd
 3. Opfølgning på dip og debat d. 4. november

  1. Der kom omkring 20-30
  2. Det gik rigtig fint!
  3. Trods tidspres var debatten rigtig god
  4. Emma sender mail til alle kandidaterne med hele kompendiet fra stormødet
  5. Til næste valg måske flere forskellige måder at debattere på, håndsoprækning eller andet
  6. Måske en anden struktur for debatten næste gang: dele partierne op, så man først hører fra nogle og så fra nogle andre
 4. Valgfest/valgaften?

  1. Vi holder ikke noget her i huset
  2. Måske kan vi sammen komme til det, der holdes på rådhuset
 5. Nyt foredrag

  1. Nyt foredrag, måske med Adam og Noah, Melvin Kakooza eller Mahammed Habane som alternativ (Juan og Emma skriver og foreslår uge 48)
  2. Linda P (Maja skriver)
 6. Leje af biograf?

  1. De er endnu ikke vendt tilbage
  2. Emma forsøger igen
 7. Banko og bagværk d. 16. december

  1. Banko kl. (vi har et banko-sæt)
  2. Præmier fra quiz og knas bruges: gavekort til tobaksgården og bageren
  3. Efterfølgende hygge og juleklip
  4. Bagværk: æbleskiver + småkager
  5. Alkoholfri gløgg
  6. På ungerådsmødet d. 13. aftale vi, hvem der gør hvad
  7. Begivenheden skal op mandag d. 6.
  8. Anna laver grafik
 8. Nyt fra NAU

  1. Emma forklarer for nye, hvad NAU er
  2. Landsmøde d. 19. – 21. november
  3. Vi aftaler samkørsel på messenger-gruppen
 9. ASU

  1. Alberte er fraværende så vi skubber punktet til næste møde
 10. Rekruttering

  1. 4 nye, mega fedt!
  2. Flere skal vide hvad ungerådet og u-huset er
  3. Godt at vi taler med dem, der deltager til arrangementerne
  4. Også opfordre til at man kan deltage på et enkelt møde, hvis man fx har en god ide
  5. Kontakte elevrådene
   1. Elevrådet kan komme med indspark til, hvad de oplever, at deres unge efterspørger
   2. Også bruge dem når vi skal promovere arrangementer
   3. Måske få dem på besøg i huset/elevrådsmøde
   4. Gentænke uhuset, hvordan kan vi ramme flere unge?
   5. Sæt tid af til planlægning og invitation på næste møde
   6. Lægge mødet i det nye år
 11. De næste tre måneder

  1. NAU landsmøde d. 19. – 21. november
  2. Evt. stand up sidst november, start december
  3. Julefrokost med alle råd på fyn d. 9. december (Anna inviterer)
  4. Banko og bagværk d. 16. december
  5. Møde med elevrådene i januar (?)
 12. Evt.

  1. Hvem vil samarbejde med Tina om at booste fremtidige events
  2. Matilde gør det
Back To Top