skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 12. august 2021

   1. Besøg af Lærke (Journalist)

    1. Arbejder lige nu på, hvad folk egentlig vil læse i aviserne – noget med mennesker i (portrætter, ildsjæle, skandaler, overraskende vendinger)
    2. Systemhistorier er svære at løfte, end når det handler om reelle mennesker
    3. Der sker meget ift. sociale medier for tiden
    4. Vil gerne samarbejde med lokalsamfundet
    5. Hvis man har nogle ideer, skal man bare skrive, og der er også interesse for at skrive artikler, klummer eller andet sammen med nogen
    6. Kommunalvalget – mulighed for samarbejde?
    7. Hvad kunne vi godt tænke os, at der blev skrevet om?
     1. Hvorfor er der så få unge der stemmer?
     2. Gøre valget relevant for unge mennesker
     3. unge emner på politikernes dagsorden (klima, transport, (mental) sundhed osv.)
     4. Vi kan altid tage fat i dem, hvis vi gerne vil have dækket arrangementer
     5. Fokusere på de unge der engagerer sig, men også dem, der har svært ved at finde sin plads i lokalsamfundet
     6. Alberte
     7. Månedlig klumme? den kunne gå på omgang mellem uddannelsesinstitutionerne
   2. Opfølgning på rundvisning af de nye elever

    1. Super godt
    2. De lyttede og virkede begejstrede
    3. Det er fedt, når lærerne er med på den og går op i, hvad vi fortæller, og prøver at hanke op i eleverne
    4. præsenter nøglebrikkerne til sidst, så det er friskt i hjernerne, når de får frit lejde
    5. fint med nye nøglebrikker, ikke så mange fra FGU
   3. Indie rock (Sons of the Dragon) fredagsbar d. 13. august

    1. Scenen er klar
    2. Der har været meget rod i kommunikationen gennem forløbet
    3. De ankommer 12:30 (betaler selv transport)
    4. Vi har pizza til dem
    5. Der skal vises coronapas i indgangen
    6. Emma laver excel-ark i alfabetisk rækkefølge over deltagere
    7. Indkøbsliste:
     1. 20 pakker toastbrød
     2. 150 stk. ost
     3. 150 stk. skinke
     4. Sodavand
     5. Øl
     6. Cider
   4. Events i U-huset frem til jul – hvad har vi fundet ud af?

    1. Samarbejde med UB (Emma skriver til Emilie/Mette)
    2. Events op til KV21
    3. Tirsdag d. 17
     1. ekstra møde
     2. Visionsdag
     3. forslag til vedtægtsændring – udskydes, da vi ikke kan nå det inden generalforsamlingen
      1. Det kan også virke godt, hvis de nye kan være med til at skabe “det nye råd”
     4. Entertainers
      1. Maja skriver til Linda P og Sanne Søndergaard
      2. Matilde skriver til Puk Elgård
      3. Emma skriver til Emma Holten
     5. Arrangementer der er rettet mere mod drenge
      1. FIFA
      2. racerkører-oplæg
      3. Emma skriver til Watt
     6. Vi skal lave sociale arrangementer, der ikke er politiske (hindbærsnit og hyg, boller i karryoke, pizza og playstation)
   5. Briefingmøde med lederne fra de forskellige uddannelsesinstitutioner (Emma)

    1. Vi mangler svar fra lederne
    2. Der er sendt rykker ud
    3. Kim vil gerne tage fat i ham
   6. Muligt samarbejde med samfundsfagslærere (Emma)

    1. Ville skabe en god forbindelse mellem institutionerne og huset
    2. Kan måske realiseres når vi har et tættere forhold til institutionerne generelt
   7. Mail fra Sophia Svensson (Anna)

    1. PR
    2. Tak for det
   8. Arrangere flere åbne møder med mulighed for at hente måske fremtidige ungerødder på uddannelsesstederne (Emma)

    1. Det skal vi være bedre til
    2. Kantinen er et godt sted
    3. Vi skal søge dem ud
    4. Åben brainstorm på gym, f.eks. planlægning af arrangementer
    5. Vi bør fokusere mere på rekruttering, i stedet for den politiske dagsorden
    6. inspirationstur hos andre råd/huse
    7. Vi fokuserer på arrangementer og rekruttering (ikke politik)
   9. Nyt fra NAU

    1. MinForening
    2. Forkvinden er frikøbt
    3. Ny projektleder på vores KV21-projekt
    4. Vi skal til at planlægge landsmøde
   10. ASU

    1. udskydes, da Alberte ikke er her
   11. Rekruttering

    1. Står længere oppe
   12. De næste tre måneder

    1. står længere oppe
   13. Evt.

    1. Maja
     1. UFM – skal vi afsted?
      1. det ligger midt i ugen
      2. Vurder selv, om man vil spørge om fri
      3. Vi skriver videre på messenger
Back To Top