skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 10. december 2020

 1. Opfølgning på u-husets fødselsdag d. 16. november

  1. Vellykket og hyggeligt
  2. God idé med croissanter og teksten på poserne
  3. Godt, at vi fik gjort opmærksom på os selv
 2. Opfølgning på foredrag med Thomas Skov d. 18. november

  1. Det gik godt
  2. Virkelig godt og underholdende foredrag
  3. Rigtige målgruppe
 3. Opfølgning på corona-videoer med kommunen

  1. De er blevet super gode
  2. Det har været et godt samarbejde
  3. Vi skal dele dem på vores sociale medier (facebook = delt)
 4. Ruben Søltoft d. 16. december

  1. Under nuværende omstændigheder bliver det fortsat til noget
  2. Vi sætter scenen op på langs i stedet
  3. Chips og sodavand + snacks til Ruben (Matilde + Anne-marie køber ind onsdag inden han kommer)
  4. Han skal præsenteres
 5. ASU

  1. Rykkes til næste møde pga. fravær
 6. Nyt fra NAU

  1. Vi deltog i online landsmøde d. 21. november
  2. Der er blevet valgt nyt forkvindskab og ny bestyrelse
  3. Anna er blevet valgt som næstforkvinde
  4. Emma er blevet valgt ind i bestyrelsen
  5. ‘Runden rundt’ i starten af hvert NAU møde – kunne vi også implementere i starten af vores møder
 7. Henvendelse til lærlingenetværket om møde i u-huset til foråret

  1. Vi kunne skrive til dem, at de er velkomne til at afholde deres næste møde i u-huset til foråret
  2. Ungerådet er værter og fortæller noget om ungerådet og huset
  3. Anna sender en mail til Kristine Lawaetz og foreslår et par datoer i april (uge 15 eller 16)
 8. Omlægning af græsplæne til vild biodiversitet

  1. Maja skal måske til et møde d. 17. i bæredygtighedsudvalget på skolen, om et projekt på VG, hvor man får nogle midler til mere biodiversitet. Maja undersøger, om vi kan være med i den pulje, og få omlagt vores græs til vild biodiversitet også.
  2. Vi vender tilbage til det når Maja har undersøgt mulighederne
 9. Rekruttering

  1. Undersøge, hvorfor det ikke er attraktivt at være med i rådet – hvad kan vi gøre anderledes?
 10. De næste tre måneder

  1. Ruben Søltoft d. 16. december
  2. Juleferie
 11. Evt.

  1. Tilde fra Nyborg om ungestrategi: Matilde skriver og foreslår dato i Januar
  2. Bestyrelsesmøde (Ellen + AM)
   1. Budget – vi har været gode til at bruge vores penge
   2. Det går godt i ungdomsskolen og de har fortsat kunne afholde de fleste aktiviteter
   3. Rekruttering i ungerådet – noget ifm. kommunevalget i 2021
   4. Brandkadetter – for unge der har brug for at finde et godt fællesskab
  3. Arrangement ifb. kommunalvalget 2021
  4. sons of the dragon
   1. De vil gerne spille en koncert i u-huset
   2. På nuværende tidspunkt må vi kun lave arrangementer, hvor vi sidder ned på stole og er max. 70
   3. Anne-Marie har kontakt med bandet og skriver tilbage til dem, at vi er interesserede og forsøge at finde en fredag i slutningen af januar eller starten af februar
  5. Dage til arrangementer
   1. Ikke altid lægge arrangementerne på de samme ugedage så flere har mulighed for at deltage
   2. Vi planlægger efter i dag, at lægge arrangementer på fredage i stedet, især med store navne
  6. Der har været kigget på ventilationsanlægget – skal lige afprøves næste gang vi samler mange mennesker sammen
  7. På næste møde: planlæg de næste store arrangementer
Back To Top