skip to Main Content

Ungerådsmøde mandag d. 10. januar 2022

 1. Møde med elevrådene (1. februar) (Emma, Nicola, Frederikke, Line)

  1. Frederikke har sendt beskeder ud til de forskellige elevråd: ingen har svaret endnu.
  2. Evt. lige hive fat i de elevråd forpersoner vi kender.
 2. Arrangementer i løbet af året

  1. ‘Silent Disco’ senere på året.
  2. Vil overholde samme restriktioner, der gælder for kultursteder.
  3. Et arrangement, der trækker mange gæster
  4. Kristine og Matilde laver forespørgsel for muligheder på et foredrag i slutningen af februar med Christian Fuhlendorff på foredraget: Ordblindhed
  5. Mindre arrangement: Strik og drik, Smykkeværksted
  6. Emma spørger om muligheden for at leje Glamsbjerg Bio til visning af Spiderman.
  7. Ser på flere arrangementer til mødet i februar.
 3. Hjemmesiden

  1. Nicola har lavet et forslag til en ny hjemmeside.
  2. Tina skriver til Charlotte Van Hauen og laver en ice breaker og derefter kontakter Nicola hende ift. ændringer på hjemmesiden.
 4. ASU

  1. Intet nyt
 5. Nyt

  fra NAU

  1. Emma følger løbende op på nyt fra NAU.
 6. Rekruttering

  1. Skrive ud på Lectio inden næste møde, at nye interesseret kan mødes med os ved grisen og følges til mødet.
 7. De næste tre måneder

  1. Overblik: Møde med elevrådene 1. februar, Arrangement med Fuhlendorff sidst i februar, Spiderman i Glamsbjerg Biograf
  2. Ser tiden an ift. corona
 8. Evt.

  1. Alberte og Frederikke er SoMe ansvarlige
  2. Få gamle ungeråddere og ungdomsuddannelser til at lave take-over på sociale medier.
  3. Vi finder ny dato til “julefrokost” for alle ungeråd på Fyn og Emma skriver ud til dem.
Back To Top