skip to Main Content

Referat Ungerådsmøde d. 12. maj 2020

 1. Besøg fra arbejdsgruppen fra kommunen – ny børn- og ungepolitik.

  1. Status på Børne- og Ungepolitikken:
   1. Byrådets godkendelse af udkast til politik
   2. Høring
  2. Release – arbejdsgruppens foreløbige ideoplæg og Ungerådets sparring og kvalificering
  3. Strategi- og handleplaner – det indledende arbejde
  4. Eventuelt
  5. Kort gennemgang fra arbejdsgruppen, men mødet er udsat til ny dato.
 2. Ungerådet virtuelt

  1. De unges talerør (vores sociale medier kunne være en platform for unge, hvor de kan dele ting)
  2. Virtuelle arrangementer
   1. Podcast
   2. Brevkasse
   3. Corona-talks om forskellige emner
   4. Sende live på instagram eller facebook
   5. Virtuelle foredrag
  3. Udendørs arrangementer senere
 3. Nyt fra NAU

  1. DUF-ansøgning
 4. Rekruttering

  1. Lave highlight på instagram om at være med i rådet
  2. Arbejde mere på det til august (‘søge’ medlemmer) (snakke om det til næste møde)
 5. De næste tre måneder

  1. Møde d. 19. maj: planlægning af virtuelle ‘arrangementer’
  2. Møde med arbejdsgruppen fra kommunen
  3. Ungerådsmøde d. 9. juni
 6. Evt.

Back To Top