Referat Banner

DAGSORDEN

  1. Evaluering af ”Juhuuuul”-arrangement 14 DEC
  2. Arrangement-kalender
  3. Møde med UBFU
  4. Status – Brochure/ T-shirts/ Rollups
  5. De næste 3 måneder
  6. Næste møde

REFERAT

Referat UNGERÅDSMØDE d. 11/01 2018 kl. 16.00

  1. Evaluering af ”Juhuuuul”-arrangement 14 DEC

    Det var hyggeligt, godt med mennesker, nye ansigter
    kunne godt være en tradition
    måske skal det ligge inden SRP

    • så er folk ikke distraheret af SRP?
    • så kan vi nyde pynten?
    • mere struktur, så arrangementet er klar inden det begynder
  2. Arrangement-kalender

    • Happening på VG tirsdag d.23/1 kl 7.30-8.30
      • Astrid laver flyer om intro – sender til Kim og han printer
      • Ida laver plakater
      • kaffe, kopper, kaffemaskine stor og lille, kander, juice, roll-ups, flyer
      • mandag d. 22/1 kl 12 hentes tingene
      • VUC skal have plakater den dag
    • Intro-arrangement torsdag 25 JAN
      • Start kl 16
      • Start med at vi mødes
      • Thea åbner
      • Vi fortæller om råd og hus: Hvorfor er vi med?
      • vi fortæller om arrangementer
      • brainstorm med arrangementsideér
      • brainstorm over kunstner til fest
    • Arrangement Spil-Turnering efter møde
      • 3 spil:
        • Hint (huset og Thea)
        • Alias (huset og Thea)
        • Twister (huset og Johanne)
        • roterer efter tid 20 min.
        • deltagere deles i hold
      • Pizza efter
        • pizza KØB PÅ EAN-nr.
        • Johanne har det
        • tallerkener, servietter (har vi)
    • Krea-arrangement 01 FEB
      Ansvarlige: Johanne og Astrid

      • kl 16
      • Johanne og Astrid ordner
      • Plakat-klister
    • Åbent Hus-arrangement 01 FEB kl. 17-19
      Annonce i Ugeavisen

      • Kim ordner
        • Frederik laver grafik – Kim får det mandag
      • Opslag på kommunens facebook og instagram
        • Astrid kontakter kommunikationsafdelingen
    • Filmfestival
      Thea skriver opslag til Promo af Filmfestiva d.14-15
  3. Møde med UBFU.

    Brev til Udvalget er afsendt 02 JAN
    Astrid har skrevet en invitation til møde til dem – de ville vende tilbage

  4. Status – Brochure/ T-shirts/ Rollups

    • roll-ups er kommet
    • brochure
      • De skal sende fotograf d.25/1 eller 1/2
      • t-shirts
      • Tommy har kontakt
      • får billede af produkt d. 12/1
      • levering ugen efter
      • Tommy finder ud af leveringssted
  5. De næste 3 måneder

    • Fest,
      • 20. April
      • Underholdning?
        • opslag på FB om hvem folk gerne vil have er lavet
    • Info i 9. klasse
      • start Maj
    • Torsdagsarrangement (Ida og Mette)
      • 1/3
    • Møde med UBFU
      • måske Marts
    • D. 21/2
      • LAU vil gerne låne Laden
      • Møde med pizza for LAU i mødelokalet
      • Åbent foredrag om Liberal Ligestilling i Laden
      • Kontaktperson LAU: Rasmus Damsted
      • Kontaktperson Uråd: Johanne

 

NÆSTE MØDE 08/02 2018 kl. 16.00-17.30