skip to Main Content

DAGSORDEN

 1. Evaluering af ”Juhuuuul”-arrangement 14 DEC
 2. Arrangement-kalender
 3. Møde med UBFU
 4. Status – Brochure/ T-shirts/ Rollups
 5. De næste 3 måneder
 6. Næste møde

REFERAT

Referat UNGERÅDSMØDE d. 11/01 2018 kl. 16.00

 1. Evaluering af ”Juhuuuul”-arrangement 14 DEC

  Det var hyggeligt, godt med mennesker, nye ansigter
  kunne godt være en tradition
  måske skal det ligge inden SRP

  • så er folk ikke distraheret af SRP?
  • så kan vi nyde pynten?
  • mere struktur, så arrangementet er klar inden det begynder
 2. Arrangement-kalender

  • Happening på VG tirsdag d.23/1 kl 7.30-8.30
   • Astrid laver flyer om intro – sender til Kim og han printer
   • Ida laver plakater
   • kaffe, kopper, kaffemaskine stor og lille, kander, juice, roll-ups, flyer
   • mandag d. 22/1 kl 12 hentes tingene
   • VUC skal have plakater den dag
  • Intro-arrangement torsdag 25 JAN
   • Start kl 16
   • Start med at vi mødes
   • Thea åbner
   • Vi fortæller om råd og hus: Hvorfor er vi med?
   • vi fortæller om arrangementer
   • brainstorm med arrangementsideér
   • brainstorm over kunstner til fest
  • Arrangement Spil-Turnering efter møde
   • 3 spil:
    • Hint (huset og Thea)
    • Alias (huset og Thea)
    • Twister (huset og Johanne)
    • roterer efter tid 20 min.
    • deltagere deles i hold
   • Pizza efter
    • pizza KØB PÅ EAN-nr.
    • Johanne har det
    • tallerkener, servietter (har vi)
  • Krea-arrangement 01 FEB
   Ansvarlige: Johanne og Astrid

   • kl 16
   • Johanne og Astrid ordner
   • Plakat-klister
  • Åbent Hus-arrangement 01 FEB kl. 17-19
   Annonce i Ugeavisen

   • Kim ordner
    • Frederik laver grafik – Kim får det mandag
   • Opslag på kommunens facebook og instagram
    • Astrid kontakter kommunikationsafdelingen
  • Filmfestival
   Thea skriver opslag til Promo af Filmfestiva d.14-15
 3. Møde med UBFU.

  Brev til Udvalget er afsendt 02 JAN
  Astrid har skrevet en invitation til møde til dem – de ville vende tilbage

 4. Status – Brochure/ T-shirts/ Rollups

  • roll-ups er kommet
  • brochure
   • De skal sende fotograf d.25/1 eller 1/2
   • t-shirts
   • Tommy har kontakt
   • får billede af produkt d. 12/1
   • levering ugen efter
   • Tommy finder ud af leveringssted
 5. De næste 3 måneder

  • Fest,
   • 20. April
   • Underholdning?
    • opslag på FB om hvem folk gerne vil have er lavet
  • Info i 9. klasse
   • start Maj
  • Torsdagsarrangement (Ida og Mette)
   • 1/3
  • Møde med UBFU
   • måske Marts
  • D. 21/2
   • LAU vil gerne låne Laden
   • Møde med pizza for LAU i mødelokalet
   • Åbent foredrag om Liberal Ligestilling i Laden
   • Kontaktperson LAU: Rasmus Damsted
   • Kontaktperson Uråd: Johanne

 

NÆSTE MØDE 08/02 2018 kl. 16.00-17.30

 

Back To Top