skip to Main Content

Referat 13/12 18

 1. Opfølgning på Vores Stemmer promoveringsvideo

  1. Der er filmet på VG
  2. Kommunen arbejder videre med det
  3. Anna og Tobias er med
 2. Opfølgning på arrangementer

  1. Svinter
   1. Ikke en stor succes
   2. Måske ikke noget der trækker
   3. Folk fanges ikke af det. Det kræver for meget af folk
  2. Jul i U-Huset
   1. Succes
   2. ca 35 mennesker
   3. Uha var godt!
   4. nye ansigter
 3. Opfølgning på Unge Stemmer workshop

  1. Fast fredagsbar
   1. 18/1 – Planlægning igang
   2. 22/2
   3. 29/3
   4. 26/4 (fest?)
   5. 24/5
 4. Skal mødedagen rykkes?

  1. Astrid tager kontakt internt om mødedag
  2. tirsdag vs. torsdag
 5. Rekruttering?
  1. Arrangementer skal trække
 6. De næste tre måneder

  1. mødedatoer
   1. 10/1
   2. Resten planlægges efter mødedag er bestemt
  2. Fast fredagsbar
   1. 18/1 – Planlægning igang
   2. 22/2
   3. 29/3
   4. 26/4 (fest?)
   5. 24/5
 7. Evt.

  1. Tina køber toasters
Back To Top