skip to Main Content

Åbne møder i Ungerådet

Assens Ungeråd mødes den 2. torsdag i måneden kl. 16.00 på den gamle Erhvervsskole i Glamsbjerg.

Her er alle unge mellem 15-25 år velkomne til at deltage!

Du møder blot op!

Referat

Referat UNGERÅDSMØDE 17 APR 2018 kl. 16.00

BESKED TIL KIM: HUSK FLÆSKESTEGSSANDWICH !!! (17/5)

1. Næste torsdagsarrangement (Thea og Tommy)

Tommy laver begivenheden
Torsdag d. 19
Tema: T-torsdag
Arrangement: Alt der starter med T

2. Fredagsbar

Fredagsbarudvalg
Møde onsdag d. 18 kl. 16
Alt fra tidligere referat er bestilt
Må bandet spille senere?
Hvor skal scenen stå?
2 ovenstående spørgsmål besvares til mødet med fredagsbarudvalget onsdag 18/4
Vagtplan laves af enten udvalget eller Astrid. (hvis specifikke ønsker for vagter, kontakt da Astrid)
Dåser stilles i depotet (i sække a 100.) Skrald ligeså. Cigaretskodder skal samles op!
Maja laver playliste

3. ”Glamsbjerglegene” lørdag 01 SEP

Kunstner
Hjælp af Cecilia til at finde prof kunstner.
Evt. workshop over 3 dage – god idé men meget omfattende.
Måske tage ideen og gemme den til et andet projekt, senere.
Holde fast i ideen om et dagsprojekt til Glamsbjerglegene.

4. Ungdomshuset – Oprydning

Astrid, Tommy og Ida har ryddet op i spillene og dertilhørende brikker.
Løse genstande ligger i kasse på lageret.

5. Mail om nyt debat-site

Vi vurderer at det ikke har relevans for os som ungdomsråd eller ungdomshus.

6. Skolestartfest (Thea og Ida)

Holdes evt. ved amfiscenen bag 10.klasse.
Festen skal være i samarbejde med Forening Glamsbjerg.
Skal fungere som samling for alle nye elever på samtlige uddannelser i Glamsbjerg.
Forening Glamsbjerg skal kontaktes, samt elevrådene på uddannelserne og ledelsen så vi i samarbejde kan lave en stor studiestartsfest i 2019.

7. Status på rekruttering

Maja og Thea henter inspiration til NAU årsmøde i weekenden.
Vores rekruttering fungerer ikke, vi må lave ny strategi.
Konkrete funktioner. Fx grafik-mand til at lave billeder
Begynde at bruge boost-funktion på Facebook så vores opslag kommer ud. (Leed og Tina)

8. De næste 3 måneder

Næste torsdagsarrangement 3/5 (Julie, Thea og Maja)
FU møde samme dag kl. 14-15
Næste U-rådsmøde 17/5 kl. 16-18

Møderække juni:

FU møde 07.06 kl. 14
URÅD 14.06 kl. 14
URÅD 19.06 kl. 14

9. Evt.

Vi skal lave kort opslag om Boblberg på Facebook – blot til info. (Astrid)
Brevpapir (Mette snakker med Charlotte) – konkret opgave til grafik-mand, indtil da sættes den på standby.

NÆSTE MØDE 17/05/2018 kl. 16.00-17.30

Back To Top