skip to Main Content

Referat Urådsmøde d. 23. august 2018

 1. Opsamling på intromøderne med

  1. 10. Klasserne
   – Vellykket
   – Masser af nye nøgler
   – Forslag til næste år: visuel præsentation
  2. HHX
  3. STX
   – Vellykket
   – Forhåbentligt blevet skabt interesse for rådet
 2. Invitation til visions- og budgetmøde

  Ungerådet deler opslag om Sunhedsudvalg
  Astrid spørger AM om opklarende spørgsmål

 3. Opfølgning på Kunst og Mad i UHUSet-arrangementet

  Generelt vellykket
  12 stk. til mad –godt
  Ca. 6 på mad og Ca. 5 på mal = fint antal
  God respons fra folk udefra
  Lidt flere til at rydde op næste gang
  Anders R. ønsker reference – Astrid skriver den og sender den
  Astrid og Tina ordner aflønning efter kontakt med C. De Jong

 4. Glamsbjerglegene

  Hvem deltager: Maja, Anna, Jeppe, Tobias, Tommy
  Hvem gør hvad?:
  – Maja laver gruppe for folk der kommer
  – Katrine har sørget for alt der skal bruges til værket
  – Medbringes: Pavillon, Bord, Roll-ups, Strips til at fæstne roll-up med, Flyers, T-shirts på, Karameller (el. lign.)
  Plads overfor grillen. Skal være klar 9.15
  Mødes kl. 8 Uhus

 5. Datoplan

  13/9 Generalforsamling + Ungerådsmøde kl16
  11/10 Ungerådsmøde kl16
  8/11 Ungerådsmøde kl16
  13/12 Ungerådsmøde kl. 16

 6. Torsdagsarrangementer igen?

  Skemalægning (Astrid)
  Madfællesskabsidéer klar
  Bindende tilmelding fx 20kr
  ’Hak og Dak’
  Kombi af mad og film under generelt tema (nationalitet, musik, tid osv.)
  ’Tour de Tartelet’
  ’Svampetur’
  Kombi af møde og arrangement
  Hindbærsnit og Hyg part 2 d.27/9 (Astrid)
  – Hindbærsnitter skal bestilles
  – Arrangement skal lægges op
  – Maja og Astrid sætter op kl. 15
  – Kaffe/The
  – Kopper
  Mad og Film d.27/10 (Thea og Maja)

 7. Rekruttering

  Samarbejde med VG (Astrid tager kontakt)
  * Møde på VG kl12?

 8. Evt.
  1. Madfællesskaberne
   Vi skal se på hvad vi har, og hvilke muligheder det giver
   Vi skal huske at tjekke hvad vi mangler af redskaber
   Evt. søg midler fra Madpuljen

NÆSTE MØDE d. kl. 16.00-17.30

Back To Top