skip to Main Content

Urådsmøde d. 11. september 2023

 1. Folk fra kommunen “en snak omkring klima”

  1. Sanne og Charlotte fra Assens kommune, som er kommet for at snakke omkring klima og hvordan vi kan gøre noget ved problemet som kommunen men også hvor borgerne har mulighed for at komme med deres mening
  2. Prøver at få borgere og kommunen til at hjælpe med klimaet
  3. Snak omkring hvad vores holdning er til klima: “Det er lidt den samme melodi der bliver spillet igen og igen”
  4. Mere viden omkring hvordan og hvorfor vi skal affaldssorterer og spise mindre kød
  5. Lave videoer og plakater omkring de oplysninger vi mangler.
  6. Man kunne lave konkurrencer om at lave en god video reklame også kunne man vinde noget.
  7. Gøre det mere visuelt hvor folk selv kan se hvor meget CO2 de bruger i hverdagen. Altså man selv ser det med ens egne øjne og at man kan se ens eget forbrug.
 2. Valg af forretningsudvalg

  1. Valg af sekretær, næstformand og formand
   1. Formand: Nicola
   2. Næstformand: Camilla
   3. sekretær: Katrine
 3. Opfølgning på forslag om ansøgning til TrygFonden vedr.

  1. Der er blevet ansat en person som skal tage sig af opgaverne (Lars seidelin)
  2. Webinar (folk stillede spørgsmål omkring det)
  3. Hvordan skal vi finde folk (ung til ung) som vil komme og snakke omkring det
  4. Man skal snakke om det tekniske omkring at være ordblind og de hjælpemidler man kan få
  5. Et netværk, hvor man kan samle unge som er ordblinde, hvor man så kan snakke omkring det.
  6. På gym samlede man folk der havde svært ved eksamen og dermed kunne man gøre det samme med ordblinde.
  7. Fra 10. klasse og op skal have mulighed for at kunne mødes og hjælpe hinanden.
  8. Vi efterlyser et fællesskab hvor unge hjælper unge, men hvor der godt kan komme en vejleder ind, som kan hjælpe med spørgsmål.
  9. Kunne muligvis være i “VG på tværs”, men på den måde bliver det ikke for alle.
  10. Kunne være en forlængsel af skoledagen, dog
  11. Ungerådet ønsker at samle folk som er ordblinde, hvor man så kan hjælpe hinanden på kryds af tværs af uddannelsesinstitutioner. Vi efterlyser et fællesskab hvor unge hjælper unge og hvor man har mulighed for at føle sig tryg i sine omgivelser. Samtidig med det ønsker vi også mulighed for at man kan få hjælp af en vejleder eller lign. som kan hjælpe med alle de spørgsmål man muligvis går rundt med. Det kunne også være fint hvis der var mulighed for at kunne høre foredrag eller komme ud af huset. Samtidig kunne det være fedt med folk som kom og snakkede åben ordblindhed
 4. Nye fotos til Facebook og hjemmeside

  1. Anette (som er god til billeder) kommer muligvis til næste møde til hjemmesiden, som er outdated.
 5. Mail fra fynbus

 6. Møde med 10. klasse

  1. Snak omkring hvordan 10. klasserne kan bruge ungerådet
 7. Næste møde d. 9/10

Back To Top