skip to Main Content

Urådsmøde d. 13. marts 2023

 1. Besøg af Bo Ejstrup ang købstadsjubilæet i Assens

  1. Bo fortæller at der er blevet lavet en Købstadsjubilærmskomite og hvilke ideer vi har til hvordan man skal få de unge med ind i det. Det er 4 dage i august hvor der sker forskellige ting.
  2. Det der er planlagt indtil videre:
  3. Open water løb (stafet hvor man svømmer over lillebælt )
  4. Forskellige aktiviteter i byen (karneval og andre ting)
   der blev snakket omkring det argument på højen sidste år, hvordan transport var et problem.
  5. Ting der måske kan trække unge til:
  6. Blond (bandet fra VG )
  7. Hive fat i Gymnasiet og hører omkring deres interesse i det og se om de små klubber derfra vil være interesseret i at deltage
  8. Lirekassen og andre teater kunne være gode at tage fat i
  9. Spejderne i de forskellige byer, som kunne lave aktiviteter for de små
   Hvad er vores holdning til det og hvad tror vi på at der kan lade sig gøre:
  10. Der skal ske noget stort og man skal føle at det er målrettet ind til unge og ikke alle aldersgrupper
  11. En aften er nok til at trække de unge, som en form for festival hvor der kommer et kendt nummer ud.
  12. kræver også noget branding, som både er i god tid men også med en anden afsender end Assens kommune. Ungerådet kan være dem der deler det ud, men vi skal ikke være alene omkring det. Vi regner ikke med at hvis vi er de eneste der er en del af det, at folk ikke vil deltage
  13. Plakater og branding uden Assens kommune logo
  14. Man skal også tænke realistisk og om folk gider at betale penge for at komme derhen.
 2. Planlæg møder med andre ungdomshuse

  venter indtil videre til vi har en arrangement. efter arrangementet kan vi så spise med dem

 3. Arrangementer i Marts / April

  1. ideer til arrangementer
  2. koncert med gobs sidst i April
  3. Annika Aakjær
  4. Basim
  5. Malte Ebert (Gud dreng)
  6. jesu Brødre
   Alberte prøver at tage kontakt til firmaet og vi ser hvad vi kan få
 4.  Snak omkring udlejning af Uhus til Nau

  1. Vi kan dsv ikke låne det ud, da vi ikke er hjemme til det
 5. Møde med uddannelse, børn og familieudvalget d. 27 marts kl. ?

  1. Kommunen vil gerne have et møde med os omkring uhuset og vores nye vedtægter
  2. Alberte og Noah deltager i mødet, da resten er på studietur.
  3. Selvvalgte emner vi kunne præsenterer til mødet
   1. Har brug for noget at arbejde med. Vi har en holdning til tingene, men vi bliver ikke rigtig hørt eller brugt.
   2. Også en god lejlighed til at snakke med politikerne
 6. Nyindretning af huset

  næste gang kigger vi på de ting der skal ændres i uhus

 7. Kigge på google konto

  1. udskydning til næste gang
 8. Skakturnering

  1. udskydning til næste gang
 9. Evt.

  Bitten kommer forbi næste gang

Back To Top