skip to Main Content

Urådsmøde d. 8. maj 2023

 1. Besøg af NAU

  1.  Nau hjælper andre med at lave arrangementer ved at hjælpe til økonomisk, men også med planlægning af arrangementer.
  2. De samarbejde med forskellige ungeråd og laver store arrangementer hvor de samle alle mulige fra forskellige steder men også andre lande
  3. Deres arrangement med danforth var meget klima rettet
  4. man kan søge midler hos NAU til at hjælpe med ens egne begivenheder, dog hvor beløbet man kan modtage er forskelligt da Nau også skal tænke på deres egne økonomi
  5. Man kan også hører hvordan de også har svært ved at promovere dem selv og få medlemmer
  6. Hvad er NAU?
   1. Netværk af Ungeråd
   2. En organisation som består af 42 unge rådhuse
   3. Kan tilbyde: hjælpe med begivenheder, emner vi gerne vil have taget op politisk, projekter, hjælpe med rekruttering, søger penge
   4. Afholder forskellige arrangementer
   5. Folkemødet på bornholm (man skal søge om det)
   6. Sidste weekend i august (rekruttering og andre emner), hvor det er ungerådsweekend i Vejle.
   7. Netværksdage, hvor man har mulighed for at møde andre ungehuse og hører omkring deres problemer
  7. generelt en meget god samtale omkring de hvad NAU er, hvordan de kan hjælpe os, hvad vi har arbejdet med og lidt snak omkring politik
 2.  Intro til UHUSET / Rådet for nye 1 g ‘er, 10 kl. m.v i august

  1. STX starter d. 9/8, Vi skal have fat i Rasmus omkring planlægning af introdagene af vg klasserne (Line tager fat i Rasmus)
  2. 10. klasse startede d. 10/8 (Nico tager fat i 10)
  3.  Det blå gym EUD/EUX (Nico tager fat i dem)
  4. HF og FGU(Noah skriver mail ud)
 3. Indretning af uhus

  1. Klatrevæg er ikke mulig
  2. Vinduerne var ikke mulig, da det er 1-lags og derfor køber vi de reoler vi allerede har og sætte vinduer i
  3. den sorte store “sovested” bliver fjernet
  4. rivenet er en mage god ide
  5. er skal bestilles plastik blomster til rivenettet
 4. Skakturnering

  1. gik rigtig godt, derfor vil vi gerne holde møderne heroppe.
Back To Top