skip to Main Content

Møde i Uråd d. 15. juni 2017

DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Pinsetur
4. Fredags-bar.
5. Skolebesøg
6. Åbenthus for alle
7. Kick Off kommunalvalg
Kommunalpolitiker har skrevet på Facebook opfølgning
8. E-sport arrangement
9. Jeppes mails.
10. De næste tre måneder
11. Eventuelt

REFERAT

Sted: søndergade 57, 5620 Glamsbjerg kl. 16:00

Deltagende: 7

1. valg af referant
Magnus

2. godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Hjemmeside

Der er blevet lavet en hjemmeside i WordPress, Frederik og Leed kan måske stå for det.
Alle syntes siden er rigtig fed
Instagram skal tilføjes til siden

3. pinsetur

Ingen fra Uråd Assens var med. Det var en tur til haderslev for alle ungeråd. Det skulle have været rigtig hyggeligt arrangement

4. fredagsbar

Det gik virkelig godt. Barplan holdte ikke. Der var rigtig mange og alle have en god dag. Flip cup arrangementet var et super initiativ.
Det eneste negative var at der næsten kun var mennesker fra Vestfyens Gymnasie
Regnskabet havde et overskud 1557,67kr.

5. skolebesøg

9.klasse gik på ferie tidligere end forventet. (forhelvede Mette) Der var derfor ingen fra Rådet på folkeskolerne i Assens kommune.

6. åbent hus for alle

Lokale, forældre og alle der har en interesse. Avis annonce er en mulighed for at få budskabet ud. Bestemmelse af dato udsættes til et andet møde.

7. kick off kommunalvalg

– kommunalpolitiker har skrevet på facebook opfølgning
Ham fra alternativet har skrevet igen. Vi vil lave et arrangement med flere politikere. Eventuelt noget “speeddating” hvor man kan snakke 1 til 1 med en politiker om emner som bekymre/interessere en.

8. Esport arrangement

Udsættes til efter sommerferien.

9. Jeppes mail

Hannah har skrevet til rådet om en aktivmedborgerdag til oktober. Hun spørger om vi vil være med? De håber vi vil være med til at planlægge og om vi udvælge 2 rep. fra ungeråd til arbejdsgruppe. Det indebærer nok bare at man kommer med sin mening, ikke så meget direkte planlægning.
Nikolaj Henriksen hopper på.
Frederik Barkholt svarer hende.

10. de næste 3 måneder

Huset lukker torsdag d.22 juni. åbner i uge 32.

11. eventuelt

Back To Top