skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 13. juni 2022

 1. Cecilie Petersen fra Fyens Stiftstidende

  1. Folkemøde d. 5. oktober 2022 – Afholdes på VG, målrettet mod unge
  2. Debat med emner, der vedrører unge
 2. Opfølgning på arrangementet Eksamensafstresning

  1. Få fremmødt, men det var en god oplevelse
  2. Lignende kunne evt. afholdes igen senere
  3. Evt. kommunikere det tidligere ud fremover, hvis det er i eksamensperiode
 3. Glamsbjerg Sommerlege d. 3. september

  1. Væg/plade/lærred, der sættes op og som kan skrives/males på.
  2. Evt. del den op i felter så det ender med at forestille noget bestemt.
  3. Alberte finder kontaktoplysningerne på en, der muligvis kan kritte pladen/lærredet op i felter el.lign.
  4. Find emne på næste møde d. 8. august!
 4. Vedtægter

  1. Vedtægterne med vores ændringer sendes til godkendelse snarest muligt – Kim undersøger hvem de skal sendes til og kontakter Matilde, der sender det afsted.
 5. Planlægning af introducerings dagene efter sommerferien

  1. Skriv ud til uddannelsesinstitutionerne (Det blå gymnasium, VG, 10. klassecenteret, FGU – Emma skriver til HF, de kommer onsdag eftermiddag) med tre dage (tirsdag d. 9., onsdag d. 10. og torsdag d. 11. august) de kan vælge imellem.
  2. 1-2 klasser af gangen.
  3. Få koordineret hvem, der er der hvornår – Lav skema i drev, hvor man kan skrive sig på
  4. Mindst to rådsmedlemmer på hvert hold
  5. Handle ind mandag d. 8. august (is, hindbærsnitter el.lign.)
 6. Nyt fra NAU

  1. Ung kend din magt på Folkemødet
  2. Regionalt netværksmøde i september
  3. Landsmøde i november
 7. ASU

 8. Rekruttering

  1. Håber på nye medlemmer efter introducerings dagene
 9. Evt.

  1. Nye spil i UHUS’et
Back To Top