skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 9. maj 2022

 1. Opfølgning på KreaTHEvitet
  1. Desværre mødte ingen op.
  2. Måske være mere opmærksomme på tidspunktet vi lægger et arrangement på fremover.
 2. Nye arrangementer

  1. Mindfulness – eksamens afstressning i UHUS’et – Yoga/meditation m. instruktør under eksamensperioden, tirsdag d. 7/6 kl. 15-ca.17.Kontakt Susanne Kristensen: tlf. 20236522 og fastnet. 64746763 eller Helle Thode Frifeldt: fastnet. 64747166 og tlf. 24971279.
  2. Sommerkoncert og grill i haven onsdag d. 25/5 – Koncert med evt. bandet Blond fra VG (Nicola spørger dem om de har lyst og mulighed).
   Være opmærksomme på at promovere arrangementet ved bl.a. at poste begivenhed både på Facebook og Instagram og evt. nævne arrangementet på næste samling på VG.
   Emma skriver til institutionerne og Matilde laver grafik.
 3. Glamsbjerg Sommerlege

  1. Vi vil gerne deltage i dagen (Matilde skriver det til Erik og Hanne).
  2. Lave noget visuelt og let fordøjeligt – vi snakker videre om dette på næste møde, hvor der er flere tilstede.
 4. Unge og Demokrati

  1. Mere info om dette efter sommerferien.
 5. Vedtægter?

  1. Se dem igennem inden vi sender dem til godkendelse → På næste ungerådsmøde, hvor der er flere tilstede.
 6. Spil og evt. andet nyt til UHUS’et

  1. Nye brætspil til UHUS’et.
 7. Nyt fra NAU

  1. Orientering fra NAU
 8. ASU

  1. Næste møde
 9. Vores nuværende budget/økonomi

 10. Rekruttering

  1. Planlægge introducerings dage til UHUS’et for uddannelsesinstitutionerne efter sommerferien (på næste møde).
 11. Evt.

  1. Lave flere fælles ting som ungeråd, der styrker rådet – Evt. deltage sammen til Ungdommens Folkemøde i september i København.
Back To Top