skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 14. marts 2022

  1. Opfølgning på Fuhlendorff arrangementet

   1. Gik godt
   2. Stort fremmøde (ca. 100)
   3. Fremover begynde at bruge arrangement-skabelonen igen
  2. Vedtægter

   1. Ændringer i vedtægterne
   2. Læser ændringerne igennem på næste møde 
  3. Møde med UBF mandag den 04. april

   1. Deltagende fra Ungerådet: Juan, Frederikke, Emma og Matilde
   2. Formøde fredag d. 25/03-2022 kl. 14
  4. Indretning/oprydning i U-Huset

   1. Ungeråds hygge/oprydning (finder en dato senere)
  5. Komme ud til folkeskoler og snakke om UHUS’et/Urådet

   1. Næste møde
  6. Nye arrangementer

   1. Alle i rådet finder mindst én idé til et lille arrangement og én idé til et større arrangement til næste møde (tirsdag d. 5/04-2022)
  7. Nyt fra NAU

   1. NAU’s regionale netværksmøde lørdag d. 2. april
  8. ASU

   1. Næste møde
  9. Rekruttering

   1. Mødet med elevrådene?
  10. De næste tre måneder

  11. Evt.

   1. Skal den nuværende hjemmeside bare beholdes?
    1. Finde ud af, hvad vi vil med vores hjemmeside og sociale medier (vi skal snakke videre om dette!)
   2. Glamsbjerg Sommerlege
Back To Top