skip to Main Content

Ungerådsmøde d. 5. april 2022

 1. Opfølgning på mødet med UBF

  1. Godt møde
  2. Generelt fik vi sagt det vi gerne ville og blev lyttet til
 2. Nye arrangementer!

  1. KreaTHEvitet i UHUS’et d. 5. maj kl. 14:00-17:30 (Emma og Matilde køber ind og er hovedansvarlige)
  2. FIFAturnering (Juan)
  3. Yoga/meditation m. en hyret instruktør (evt. under eksamensperioden)
  4. Sommerleg og -koncert og grill (evt. et band fra gymnasiet)
 3. Ændringerne i vedtægter

  1. Ligger i Ungerådsfiler på Drev – Så kan alle læse det igennem
 4. Hjemmeside

  1. Nicola skal kontakte Charlotte for hjemmeside ændringer
 5. Glamsbjerg Sommerlege

  1. Få præciseret vores rolle i det hos Erik og Hanne
 6. Spil og evt. andet nyt til eller ændringer i UHUS’et

  1. Næste møde, hvor Nicola er der
 7. Nyt fra NAU

  1. Opfølgning på NAU’s regionale netværksmøde
  2. Ekstraordinært landsmøde torsdag d. 7. april (online)
 8. ASU

 9. Vores nuværende budget/økonomi

 10. Rekruttering

 11. Evt.

  1. Udvalg, som udvikler unge og demokrati for 9. klasse
   Emma og Matilde er med – Skriver på gruppen og spørger efter flere, der kunne have lyst til at være med.

   1. Demokratidagene er udsprunget af de initiativer, som Ungdomsrådet var med til at gennemføre i valgåret 2013. Det overordnede formål var at skærpe de unges interesse for politik og på sigt få dem til at stemme. På baggrund af erfaringerne og evalueringerne fra 2013 besluttede Byrådet, at ”Unge og demokrati” skulle videreføres for 9. klasserne i kommunen. Demokratidagene afholdes for 9. klasserne i september og oktober måned, hvor unge “demokrati-formidler” sætter fokus på disse temaer:
    1. Generel orientering om Middelfart Kommune (denne orientering varetages af en byrådspolitiker)
    2. Demokratispil med fokus på demokratiske overvejelser og drøftelser.
    3. Stillingtagen til forskellige dilemmaer
    4. Orientering om Ungdomshuset Walker
    5. Orientering om Middelfart Ungdomsråd
Back To Top