skip to Main Content

Møde i Uråd d. 28. september 2017

DAGSORDEN

1. Brochuremøde
-Ida

2. Evaluering af Modstrøm
– Hvordan gik det?

3. Evaluering af besøg på 10. klassecenteret
– Hvordan gik det?

4. Paneldebat (og Fyraftensøl)
(Tovholder Thea)
– Dato (5/10)?
– Thea: Invitation af u-partier
– Mette: panel-øl?
– Komiker – evt. Michael Schøt (15K)
– Frederik: Palle Birck ”fyns folkeparti”

5. Speeddating KV17
Punktet fortsættes næste gang
(Tovholdere: Astrid)
– Dato (2/11 kl. 16)?
– Mette: invitation af politikere
– Astrid: Kahoot
– Kahoot kan max lave 4 svarmuligheder, så dette funger ikke. Der er kigget lidt på andre løsninger, men har endnu ikke fundet et program der vil give mening til formålet. Johanne og Astrid har snakket om at ‘nøjes’ med en endelig valgrunde til sidst, hvor der stemmes på papir
– Andre løsningsforslag?

6. Fest
– Dato (10/11)?
– Kunstner
– Tovholdere?

7. Torsdagsarrangementer 
– Skal det i gang?
– Evt. start i oktober

REFERAT

Sted: søndergade 57, 5620 Glamsbjerg kl. 16:00

1. Brochuremøde
-Ida
Hvis AD MEDIA kan finde sponsorer nok, vil de lave en folder om UHUS´et i 2500 eksemplarer.
Ida får tilsendt en kontrakt, der skal underskrives. AD MEDIA står for alt, layout, tryk, sponsorer mm. De sender en fotograf, der tager billeder, vi får dem efterfølgende til eget brug.

2. Evaluering af Modstrøm
– Hvordan gik det?
Ikke mange menneske til arrangementet. Tommy, Jeppe, Jeppes lillebror og Thea deltog. Godt at få mødt Foreningen Glamsbjerg m. fl.

 

3. Evaluering af besøg på 10. klassecenteret
– Hvordan gik det?
Thea, Tommy, Ida og Mette. Mange vidste ikke noget om UHUS´et, så det var godt at forbi. Der er planlagt en ”godmorgen-ting” med flyer og jouce inden for kort tid – for at holde fast i interessen.

4. Paneldebat (og Fyraftens øl)
– Tovholder Thea
– Dato (10/10)
– Ca. 1 time
– Thea: Invitation af u-partier (lokale) + supplere med partier fra omegnen.
– LAU, VU, SFU, Alternativ Ungdom Fyn, DSU, KU er inviteret (DSU og KU mangler at svare).
– Nikolaj: Ordstyrer: Lars/samf.lærer på VG
– Ida: Caroline Schøtt, elevrådsformand
– Mathilda Printzlau-Paulse
– Debat om:
Præsentation: Hvem er de, hvad er deres partis grundsynspunkter
1. Flygtninge/kvoteflygtninge
2. Stoffer
3. 2 % nedskæringer på alle uddannelser
4. Adgang til nettet ved prøver
5. Aktiv dødshjælp
6. SU
Øvrige: Trump / (Kim Jong-un)
-Form: Kort præsentationsrunde (hvem er man, hvilket parti, grundsynspunkter), herefter: Emne – de enkelte deltagere må komme med synspunkter – herefter spørgsmål fra salen
– Maja: Traktement: 1 pizza slice + 1 øl= 20 kr. (pølsebakker)
– Mette: panel-øl? Thea giver Mette besked om ændret dato
– Ingen indslag

5. Speeddating KV17
Punktet fortsættes næste gang
– Tovholdere: Astrid
– Dato (2/11 kl. 16)?
– Nikolaj: kontakter partierne og inviterer kandidat til arrangementet
– Astrid: Kahoot
– Kahoot kan max lave 4 svarmuligheder, så dette funger ikke. Der er kigget lidt på andre løsninger, men har endnu ikke fundet et program der vil give mening til formålet. Johanne og Astrid har snakket om at ‘nøjes’ med en endelig valgrunde til sidst, hvor der stemmes på papir
– Andre løsningsforslag?

6. Fest
Punktet fortsættes næste gang
– Dato (10/11)?
– Karaoke!
– Tovholdere?

7. Torsdagsarrangementer 
Punktet udsat til næste møde
– Skal det i gang?
– Evt. start i oktober

Økonomi tages op som punkt på et af de førstkommende møder.

Back To Top