skip to Main Content

Møde i Uråd d. 12. oktoberi 2017

DAGSORDEN

1. Evaluering af paneldebat
Hvad gik godt?
Hvad gik skidt?

2. Speeddating m. politikere KV17
Kandidatliste offentliggjort
https://www.assens.dk/media/31719/kandidatlister-og-valgforbund-byraadsvalget-tirsdag-den-21-november-2017-assens-kommune.pdf
Dato (2/11 kl. 16)?
Nikolaj: kontakter partierne og inviterer kandidat til arrangementet
Astrid: Kahoot
Kahoot kan max lave 4 svarmuligheder, så dette funger ikke. Der er kigget lidt på andre løsninger, men har endnu ikke fundet et program der vil give mening til formålet. Johanne og Astrid har snakket om at ‘nøjes’ med en endelig valgrunde til sidst, hvor der stemmes på papir
Andre løsningsforslag?

3. Fest
– Dato (10/11)?
– Karaoke!
– Tovholdere?

4. Torsdagsarrangementer
– Skal det i gang?
– Evt. start i november

5. Økonomi
Tina?

REFERAT

Sted: søndergade 57, 5620 Glamsbjerg kl. 16:00

1. Evaluering af paneldebat
Generel succes for brugerne
46 deltagere –godt
Ordstyrer, Mads: dygtig
Ustruktureret fra ungerådets side
Uddelegering af jobs
45 min for kort tid
Endte med ca. 1,5 time –fint
SDU studerende: ’nassede’ på arrangementet
– vi fik ikke noget ud af det som sådan
Dato-forvirring no-go!

2. Speeddating m. politikere KV17
Dato: 2/11 kl. 16
Kandidatliste offentliggjort
https://www.assens.dk/media/31719/kandidatlister-og-valgforbund-byraadsvalget-tirsdag-den-21-november-2017-assens-kommune.pdf
Nikolaj: kontakter partierne og inviterer kandidat til arrangementet
Pt. Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Liberal Alliance vil gerne
Afstemning
Stemmekabine (KIM)
Ida udformer en idé

Struktur

  • Evt. 9 grupper og 9 partier
  • Hvert parti får 6 min til at snakke med hver gruppe (60 min)
    1 fast emne + 1 frivilligt
    Fx Hvad vil du gøre bedre for at forbedre ungdomsmiljøet i Assens Kommune? (ungepolitik)
  • + tid efterfølgende tid til frivilligt at snakke med politikere
  • Afstemning
  • Afstemning offentliggøres

Dommerpanel til Unge Stemmer
Møde til at vælge vinderfilm (mandag d. 30)
Får videoer i uge 43
Offentliggørelse af vinder til Speeddating

Ungdomskommunepris 2018
Mette svarer
Kommunen skal sende mails i ordentlig tid

Fest 10/11
­- Mette ser i uge 43 på, om det er muligt at afvikle festen 10/11, sender besked rundt til URÅD´et om
udfaldet. Mette organiserer i Excel.
– Karaoke!
– Tovholdere: Mette

Torsdagsarrangementer – udsættes til næste møde
– Skal det i gang?
– Evt. start i november

Økonomi – udsættes til afslutning på året
Tina

Back To Top